Elek Takozu


Elek Takozu

240'lık Elek Takozu Delik Ekseni 190 mm Yükseklik 210 mm 

200'lük Elek Takozu Delik Ekseni 150 mm Yükseklik 160 mm

180'lik Elek Takozu Delik Ekseni 140 mm Yükseklik 150 mm

160'lık Elek Takozu Delik Ekseni 120 mm Yükseklik 130 mm

150'lik Elek Takozu Delik Ekseni 100 mm Yükseklik 125 mm

Elek Takozu
Elek Takozu